Laman

Minggu, 12 Desember 2010

wahid ahmad muhyidin


Assalamu’alaikum war.wab.
Let me introduce about my self!
fotoku
Jenengku : wahid ahmad muhyidin
nDisik biasane diceluk : pakdemad, professor, wahid, ahmad, dll.
Istri : sok mben wae nek wis nduwe tak kabari
Opo maneh Anak yo jelas rung nduwe
Aku lahir di dusun kedung rejo desa /kecamatan bringin kabupaten Ngawi,
TgL 21 agustus1990
Alamat Rumah orang tua di dusun kedung rejo desa /kecamatan bringin kabupaten Ngawi
Kalo ingin maen ke rumahku cari saja bis jurusan ngawi caruban turun perempatan samben terus naik ojek / dokar turun di alamat tsb. ato sms insya Allah tak jemput.
No. Hp :085655624951 sok mben ganti cz iku punyane bapak
sekarang no. hp q 085732711898
Pesan ku :
jangan sampai kalian melupakan diriku walaupun kita telah terpisah ruang dan waktu 

Trus jo lali ngibadah marang kang Gusti Allah. carilah nafkah bwt keluargamu dengan jalan yang halal coz.setiap suapan yang masuk kedalam perut akan menjadi darah dan daging so, nek panganane harom dadine yo.....................
Kesan :Alhamdulillah apa yang direncanakan dua tahun yang lalu telah terlaksana, meski tak semua teman2 bisa datang. tapi tak apalah coz harus kita sadari mereka telah punya kesibukan sendiri2 yang tak bisa ditinggalkan.
Kesibukan saat ini :
masih nyantri tapi di ponpes RiyadhusSholihin Beran Ngawi, trus nyambi dadi mahasiswa di STAIngawi.
I think enough.please give me your apology n thanks for your attention.
ihdinash shirotul mustaqim. Keep us on the right path.
Akhirul kalam
Wassalamu’alaikum war.wab 
keterangan lebih lengkap dan informasi terkini hub. http://www.facebook.com/pakdemad21

Senin, 29 November 2010

daftar anggota ipa 3 2008

Pakdemad centre
http://profahmad.blogspot.com/,wam213@yahoo.com, www.facebook.com/pakdemad21

Daftar No.Hape Aliansi Alumni Ipa 3

no
Nama
No Hp
status
alamat
1
Agus Wahyudi
081235149830,085735563221


2
Andy Kurniawan
085725161524


3
Ahmad Nazwar LAS
 085648379641,


4
Fahmi Rofi’udin
085736395553


5
Hadi Yoso Aji
085736214445


6
Latiful Bashor7
M. Malik Firdaus
085738685772


8
M.Abdur Rouf Alfanani
085790431410


9
M. Juaini Arrozaqi
085736227260


10
Nur Ahmadi
085735563190


11
Rois Hidayat
085259602797


12
Rully Bahru Kurniawan
085730848645


13
Samsul Afidin
08


14
Satyo Yukanto
085235133189


15
Saiful Adnan
085655539345


16
Sholeh Muttaqin17
Sofyan Awaludin N
085735157717


18
Thorik Dwi Cahyono
085655709003


19
Wahid Ahmad Muhyidin
085732711898


20
Wahyu Andika Putra
085259767280


21
Anik Sawuni
085735367909


22
Aning23
Binti Khoiriyah
081946038733


24
Cholis Afidhoh
08561885900


25
Chusnul Qotimah
085853636922


26
Dewi Ayu Setiowati
085231955546


27
Dewi Muzaro’ah
085735618743


28
Dian Musfiatul
085749057972


29
Emy Yuliani Patmawati
081359991289


30
Esti Wulandari


31
Faishalia Ulfa
085735137002


32
Iis Munawaroh
085790763165


33
Ika Setyarini
085655814346


34
Innurul Yunita
087858406893


35
Kustiatul Mustabsyiroh
082141504268
36
Khoirun Nahar
081359127570


37
Lailatul Muthoharoh
085731711567


38
Latifah Zahro
085736392111


39
Martiningsih
085735917696


40
Munarti
085790373145


41
Muniratul Khasanah
085851327246


42
Musyafi’atul Millah
0351743867


43
Muthiah Nastiti
085736506855


44
Nadrotul Wahidah
085736341770


45
Nanik Setyani
085735497496


46
Nurhayati
085695027498


47
Nur Trika
085790812372


48
Nurmaningsih
085735026572


49
Nurul Istiqomah
085235644755


50
Nurul Kamilatu Nisa’
081946203266/085735992329


51
Nurul Wakidah
085230706898


52
Puji Astuti
085736684341


53
Siti Mu’awanah
085790257448/085735077657


54
Siti Qomariyah55
Sri Nafsiatun
081393243531


56
Sri Agustina
081281528934


57
Sulistyarini
085330166332


58
Siti Rohsatun Mazidah
085649071481,085732738592


59
Tina Naimatur Rohmah
085695996647


60
Tintisnawati
081335798058


61
Umi Syafaah62
Yuli Ernawati
0


63
Yuli Mardiani
08192631996


64
Yuli Nuryati
085790562432